ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು : ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನತ್ತ

ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೋ, ಆ.21-ಭರವಸೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ

Read more