ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 22- ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಟಿನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೆಟಿನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ

Read more