ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ : ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..!

ಬೆಂಗಳೂರು,ಸೆ.4- ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಗಲಭೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ

Read more