ಕಾನ್ಸ್‍ಟೇಬಲ್‍ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು : ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.30- ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‍ಟೆಬಲ್‍ಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು

Read more

ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ‘ಡೀಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ..

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.25- ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‍ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾಬಾಯ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೋಗಿ ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ

Read more