2,200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ವಿದೇಶಿ ಪಾವತಿ ಹಗರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 16-ಸುಮಾರು 2,200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ವಿದೇಶಿ ಪಾವತಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಭೇದಿಸಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 13 ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ 24.64 ಕೋಟಿ

Read more