ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದ ತಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ವರ…!

ವಿಜಯಪುರ :  ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಟೆಸ್ಟ್‍ಟ್ಯೂಬ್(ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು) ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ

Read more