ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಂಕರ್ ತೋಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು  ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದ ಮಾದರಿಯ ಕಂದಕ ವೊಂದನ್ನು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಶೀತದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕಂದಕದೊಳಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ

Read more