ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹುಳಿಯಾರು, ಮೇ 1- ಹುಳಿಯಾರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಎಂಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

Read more