ಹಿತ ಬಯಸುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧವಾದ ‘ಸ್ನೇಹ’ಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ದಿನ ನಾಳೆ.  ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಗೆಳೆತನ. ನಮ್ಮ ನಗುವಿಗೆ, ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸಾಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ

Read more