‘ವರದಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲೆನಾಡಿಗರ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.6- ಮಲೆನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರ

Read more