ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

ಜೆಟ್ ವೇಗದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಡೆನ್ಮಾಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ

Read more