375 ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಬಳಗ

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಇದೀಗ 375 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈಗ 400ನೇ

Read more