ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊರಾಟಗಾರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗಂಗಾಧರನ್ ನಿಧನ

ಮೈಸೂರು, ಮೇ 26- ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊರಾಟಗಾರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಜೆಎಸ್‍ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಚ್.ಗಂಗಾಧರನ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 92

Read more