34 ಬಾರಿ ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಬದುಕುಳಿದ ‘ನಾಗಕನ್ಯೆ’ !

ಸಿರಾಮೌರ್, (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ), ಫೆ.22-ಸರ್ಪವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಅನೇಕರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.. ಹೌಹಾರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿತೆಂದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ

Read more