ಆಡಿನ ಹಾಲು ತಾಯಿ ಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಶೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ 10 ಕಾರಣ ..!

ಆಡು ಬಡವರ ಹಸು. ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ದಿಮೆ, ಹಸುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಡು ಕಾಮಧೇನು. ಆಡಿನ ಹಾಲು ತಾಯಿಯ

Read more