ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..!

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ.18- ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟೋಲ್‍ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಷಿ ಪಡಬೇಡಿ. ಟೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀವು

Read more