ಬೃಹತ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜು 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.11- ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಪೂರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಆಟೋಟೆಕ್ನಿಕ್

Read more