ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುವ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ : ಖಂಡ್ರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.2- ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ

Read more