ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ರೀ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.13- ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರೀ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ

Read more