ಬೃಹದ್ರೂಪಿ ಏಕಶಿಲಾ ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಜ.27- ಹನುಮಂತ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮ

Read more