ಹಾಸನಾಂಭೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ತೆರೆ

ಹಾಸನ : ಹಾಸನದ ಅದಿದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ನಾಳೆ‌ ಬೆಳಗ್ಗೆ (6.00) ಕ್ಕೆ‌ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು

Read more