ಕೌಶಿಕದ ಬಳಿ 54 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಡೈರಿ ಆರಂಭ : ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ

ಹಾಸನ, ಜೂ.2-ಕೌಶಿಕದ ಬಳಿ 54 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಡೈರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಲಿನ ಪೆಟ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು

Read more