‘ವಾಸ್ತು‌-ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಸರ್’

ಹಾಸನ: ರೇವಣ್ಣ : ಏನ್ ಸರ್ ಮನೆ ನವೀಕರಣ‌ಮಾಡಿದ್ದೀರ ..? ಶಿವರಾಂ: ಆಗೇನಿಲ್ಲ; ವಾಸ್ತು‌ಗೀಸ್ತು ಏನಿಲ್ಲಾ ..ನಿಂಬೇಹಣ್ಣು ನಾವು‌ ನಂಬಲ್ಲಾ , ಹೀಗೊಂದು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ‌

Read more