ಕರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ

ಹವಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೈಕಿ ಖರ್ಚೂರವು ಒಂದು. ಅತೀಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ  ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವು

Read more

ಸೊಂಟದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು..? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸೈಆಟಿಕ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ) ಇದನ್ನು ಸೊಂಟದ ನರದ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಟಿ ನರದ ಬೇನೆ ಅಥವಾ ಕಟಿವಾಯು ಅಥವಾ ಕಟಿ ವಾತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ

Read more