ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಆ.15-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೂ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಜಾರಿ ಮತ್ತು

Read more