ವಿಶ್ವದ ಭಾರೀ ಡುಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ..!

ಗೌಡಲಝಾರಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ), ಮೇ 10– ವಿಶ್ವದ ಭಾರೀ ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (600 ಕೆಜೆ ಅಥವಾ 1,300 ಪೌಂಡ್) ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು

Read more