ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮದುವೆ ಅಸಿಂಧು..?!

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.22- ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡತಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಮುಸ್ತಫರಾಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆಯಿಷಾ

Read more