18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತುಂಬಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆರೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಅ.31- ಅಂತು ಇಂತೂ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಎಂಬತೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ

Read more