ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮರ್ಯಾದ ಹತ್ಯೆ

ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅ.21-ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯಿತೆ. ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಮೂಲಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಲಿಸರು. ವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ

Read more