ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (28-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಹನೆ ನಿನ್ನದಾದರೆ ಸಕಲವೂ ನಿನ್ನದೇ. ವಿನಯವು ನಿನ್ನದಾದರೆ ವಿಜಯವೂ ನಿನ್ನದೇ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ , 28-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ |

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (27-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ , 27-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (26-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯು ವವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ..! ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುವವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಾರೆ..! # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (25-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸು. ಕೆಲವರನ್ನಷ್ಟೇ ನಂಬು. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಬಗೆಯಬೇಡ. ಇದುವೇ ಜೀವನದ ನಿಜ ಸೂತ್ರ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ , 24-01-2022

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (23-01-2022)

#ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜತೆಗೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 23-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ |

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ , 20-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (19-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಮುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ. ಮುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ , 19-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ , 18-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (16-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಯಶಸ್ಸು ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ , 16-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ | ಉತ್ತರಾಯಣ |

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (15-01-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನು ಬಡವನಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆನ್ನುವವನು ಬಡವ. ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ , 15-01-2022 ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ | ಉತ್ತರಾಯಣ | ಹೇಮಂತ ಋತು

Read more