ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು :  ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ 204 ಕಚೇರಿಗಳ ಪೈಕಿ 202 ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಕಾಲ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ

Read more