ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.11- ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಆದ ಕೆಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು

Read more