ಹುಳಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಪಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೀರು…!

ಹುಳಿಯಾರು, ಏ.6- ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ ಹುಳಿಯಾರಿಗೆ

Read more