ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಐಎಂಎ ಉಂಡೆನಾಮದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ …?

ಹಾಸನ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರೊ ಐಎಂಎ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಂಚನ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ‌ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಶ

Read more