ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಹೀರ್

# ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾನ್‍ ಪೋಲಾಕ್, ಆಲನ್‍ಡೋನಾಲ್ಡ್, ಮಕಾಯಾ ಎಂಟಿನಿ, ಲ್ಯಾಸ್ ಕುಲ್ಸನರ್, ಆ್ಯಂಡ್ರಿನೈಲ್, ಮಾರ್ಕಲ್‍ರಂತಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‍ಗಳ ಜಮಾನವಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಯಿಂದಲೇ

Read more