ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡದವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ..!?

ನವದೆಹಲಿ,ಆ.5- ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು 5000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ದಂಡ

Read more