`ಬೇಷರತ್’ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಪೋಪ್

ವ್ಯಾಟಿಕನ್‍ಸಿಟಿ, ಡಿ.25-ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಸಾರಿರುವ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರಮೋಚ್ಚ ಧರ್ಮಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಷರತ್ ಪ್ರೀತಿಯ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ

Read more