ಕೃಷ್ಣಗಂಗಾ, ರೆಟ್ಲೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಮತಿ, ಪಾಕ್‍ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಆ.2-ಸಿಂಧು ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ(ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಥವಾ ಐಡಬ್ಲ್ಯುಟಿ) ಅಡಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜೇಲಂ ಮತ್ತು ಚೇನಾಬ್ ನದಿಗಳ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್

Read more