ಕೊರೋನಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ : ಪ್ರಧಾನಿ ಪುನರುಚ್ಚಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.10-ವಿಶ್ವವನ್ನು ಭಾರೀ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿರುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಭಾರತ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು

Read more