ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

ಲೀಡ್ಸ್. ಜು.17 : ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ

Read more