ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ.12- ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಕಾಲದ

Read more