ಹೆಚ್’ಎಂಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವನ್ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ತುಮಕೂರು, ಸೆ.9- ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವನ್ ಇಸ್ರೋನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ (ಹಿಂದಿನ ಹೆಚ್‍ಎಂಟಿ

Read more