ಜ.4ರಂದು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ‘ಸ್ಮೃತಿವಾಹಿನಿ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಬಯಲಾಗಲಿವೆ ರಾಜಕೀಯ ರಹಸ್ಯಗಳು..!

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜ.2-ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಮೃತಿವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ದರ್ಶನ ಪುಸಕ್ತ ಜ.

Read more