ಮೌಂಟ್‍ಬ್ಯಾಟನ್ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ದೈಹಿಕ ಸಂರ್ಪಕ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ..!

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.30- ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಜವಹರ್‍ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಎಡ್ವಿನಾ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ (ಭಾರತದ ಕೊನೆ ವೈಸರಾಯ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪತ್ನಿ) ನಡುವಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ

Read more