ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 9- ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾ ವಣೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಜತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.

Read more