“ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ವೋಟ್‍ ಬರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡರೆ ಭಯ”

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.27- ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‍ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡರೆ ಭಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು

Read more