ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಜೆಡಿಎಸ್‍ಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭ : ದೇವೇಗೌಡರು

ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ, ನ.30- ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಗಾಗದೇ ಇರುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

Read more