ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೋಣೆಗೂ ಗ್ರಹಚಾರ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ

Read more