ಸಿಎಂ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ವಿವಾದ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಡಿ.4- ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ ಯದ ಕುಲಸಚಿವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಎಆರ್) ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ

Read more