ಈ ವಾರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ‘ಮತ್ತೆ ಉಧ್ಭವ’

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಉದ್ಭವ ಚಿತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವ ಎನ್ನುತ್ತ

Read more